Logo
7700 Tilsted
61 11 61 54
2 krone 8 marck
Sølvmønt 1775 fra Christian V 1670-1699.
3.800 kr.
Nr. 112
112