Logo
7700 Tilsted
61 11 61 54
GULDMØNT
10 KRONER FRA ÅR 1913.
1.450 kr.
Nr. 103
103