Logo
7700 Tilsted
61 11 61 54
GULDMØNT
10 KRONER FRA ÅR 1900.
1.450 kr.
Nr. 101
101