Logo
7700 Tilsted
61 11 61 54
4 DALER
GULDMØNT FRA DANSK VESTINDIEN.
9.800 kr.
Nr. 100
100